• Rezultatele cercetării clinice arată fără echivoc că preparatul PrestoGel, care con ine ingrediente naturale, ac ionează într-un mod extraordinar ca cel mai e cient mijloc de tratament în atacurile severe de hemoroizi. Activitatea sa analgezică (ameliorarea durerii) este mai puter-nică, mai rapidă şi de lungă durată în compara ie cu alte preparate utilizate în studiul clinic. Împreună cu acestea, ac iunile astringente şi antiin amatorii sunt mai e ciente şi capacita-tea de vindecare a surilor anale este mult mai bună decât ale celorlalte preparate.
  • Deoarece PrestoGel nu are efecte secundare, poate folosit fără restric ii (adică mai frecvent şi pentru o perioadă mai lungă de timp), o condi ie imperios necesară pentru tratamentul e cient al atacurilor severe de hemoroizi.
  • PrestoGel determină o ameliorare semni cativă, uimitor de rapidă, a suferin elor cauzate de hemoroizi.
  • Poate folosit în siguran ă ca tratament preventiv. Preparatul poate utilizat de către bărba i şi femei de toate vârstele, femei însărcinate şi care alăptează, precum şi de către persoanele care iau medicamente simultan pentru tratamentul diferitelor boli, neavând nici un fel de contraindica ii.
  • În grupul tratat cu PrestoGel, cei mai mul i pacien i au raportat ameliorarea semni cativă a durerii şi presiunii încă din prima zi de tratament. În grupurile tratate cu preparate “A” şi “C”, tratamentul a fost oprit după două săptămâni din cauza restric iilor asupra perioadei de utilizare. În grupul care a fost tratat cu preparatul “B” tratamentul a fost oprit după o săptămână din cauza restric iilor asupra peri-oadei de utilizare.

Fiecare din cele 4 grupe a fost tratată cu un preparat diferit:

Grupa 1: A fost tratată cu preparatul PrestoGel care con ine ingrediente naturale (Extract de Aloe Barbadensis, Extract de Geranium Thunbergii, Extract din frunză de Pogostemon Cablin, Car-bomer, Trietanolamină, Apă).

Grupa 2: A fost tratată cu preparatul “A” (numit astfel în scopul cercetării), care con ine 3,5,6 Etil-3-O-benzil-D-glucofurolul şi Benzocaină.

Grupa 3: A fost tratată cu preparatul “B” (numit astfel în scopul cercetării), care con ine Benzo-caină, Hidrocortizon şi Zinc.

Grupa 4: A fost tratată cu preparatul “C” (numit astfel în scopul cercetării), care con ine Nifedipină, Benzocaină.

Dintre to i pacien ii din grupul tratat cu PrestoGel, de-a lungul întregii perioade de observa ie clin-ică (6 luni), niciunul nu a dezvoltat efecte secundare semni cative în urma utilizării PrestoGel, cu excep ia a două cazuri în care o uẟoară senza ie de arsură a fost resim ită imediat după aplicare, aceasta ind datorată puternicului efect dezinfectant al gelului, senza ie care a durat între 2-5 minute după ecare aplicare. Prin continuarea tratamentului senza ia de arsură a dispărut complet (în mod diferit pentru ecare caz) în primele 1-4 zile de tratament.